M21.nkp0312205_orig.txt

00685cam 2200157 i 4500
001 new
040  $b cze $e rda
110 2 $a Anton Mausberger (nakladatelství : Vídeň, Rakousko)
370  $c Rakousko $e Vídeň
372  $a vydavatelská činnost $a tiskárny
377  $a ger
410 2 $a Anton Mausberger's Druck und Verlag
670  $a DNB, cit. 2. 1. 2024 $b autoritní forma, faktografické údaje
670  $a Fridrich, J. N.: Allgemeines Fasten-Buch... (vydavatel Anton Mausberger's Druck und Verlag), 1833 $b odkaz viz
675  $a LC Names, cit. 2. 1. 2024
678  $a Vídeňské nakladatelství a tiskařství založené Antonem Mausbergerem (1800-1844), činné v první polovině 19. století.