M21.nkp0312248_orig.txt

00806nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240102143459.0
008 231212|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Hricáková, Patrícia
368  $d Mgr. $s 2019
370  $c Slovensko
372  $a psychologie $a psychoterapie
374  $a psycholožky $a psychoterapeutky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Hricáková, Patrícia: Asertivita a sociálne zručnosti ako prediktory psychosociálneho fungovania u pacientov s poruchami schizofrenického spektra. Česká a slovenská psychiatrie, 2023, roč. 119, č. 5, s. 179-185. $b autoritní forma, pracoviště
675  $a SNK, cit. 15. 12. 2023 $a SKK SR, cit. 15. 12. 2023
678 0 $a Mgr., slovenská psycholožka a psychoterapeutka.