M21.nkp0312267_orig.txt

01070nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240102145459.0
008 240102|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Ďurčová Typčuková, Katarína
368  $d MUDr.
370  $c Slovensko
372  $a lékařství $a psychiatrie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a slo
400 1 $a Typčuková, Katarína Ďurčová $0 o
670  $a Ďurčová Typčuková, Katarína: Klozapín a psychóza pri Parkinsonovej chorobe. Psychiatrie pro praxi, 2023, roč. 24, č. 3, s. 165-169. $b autoritní forma, titul, pracoviště
670  $a www(Nemocnica Agel Zvolen, Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch, Psychiatrická ambulancia), cit. 2. 1. 2024 $b oblast působnosti
675  $a SNK, cit. 2. 1. 2024 $a SKK SR, cit. 2. 1. 2024
678 0 $a MUDr., slovenská lékařka působící v oboru psychiatrie (Psychiatrická ambulancia, Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch, Nemocnica Zvolen, Slovensko).