M21.nkp0312270_orig.txt

01038nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240102150347.0
008 181022|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Darebníček, Lukáš
368  $d Ing.
370  $c Česko
372  $a chemie $a biochemie $a bioanalýza $a zpracování krve
374  $a biochemici
375  $a muž
377  $a cze $a eng
670  $a Darebníček, L.: Nucleic acid testing of hepatitis B virus, hepatitic C virus, and human immunodeficiency virus 1, 2 in blood donors in the General Hospital, Prague. Acta virologica, 2014, roč. 58, č. 2, s. 146-151. $b pracoviště
670  $a www(Kontakty - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy), cit. 19. 12. 2023 $b autoritní forma, titul, oblast působnosti
670  $a www(LinkedIn), cit. 19. 12. 2023 $b oblast působnosti
678 0 $a Ing., odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oboru výroby a zpracování krve (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze).