M21.nkp0312517_orig.txt

01053nz a2200217  450 
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240109091824.0
008 090122 n anznnnabn      n a|a
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dulanská, Silvia, $d 1976- $7 _AN026668
368  $d doc. $d RNDr. $d PhD.
370  $c Slovensko
372  $a jaderná chemie $a lékařská fyzika
374  $a vysokoškolské učitelky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Dulanská, Silvia et al. Aplikácia kapalinovej scintilačnej spektrometrie pri stanovení amerícia vo vzorkách životného prostredia. Bezpečnost jaderné energie, 2011, roč. 19, č. 7-8, s. 224-228.
670  $a SNK, cit. 8. 1. 2024 $b autoritní forma, rok narození
670  $a www(Univerzita Komenského, Zamestnanci a doktorandiZamestnanci a doktorandi), cit. 8. 1. 2024 $b tituly, profesní data
678 0 $a Doc., RNDr., PhD., slovenská vysokoškolská učitelka (Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko).