M21.nkp0312807_orig.txt

01082nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240116142936.0
008 160223|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dzurillová, Katarína
368  $d Mgr. $d PhD.
370  $c Slovensko
372  $a pedagogika $a speciální pedagogika
374  $a speciální pedagožky $a vysokoškolské učitelky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Dzurillová, Katarína: Čitateľská gramotnosť žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (vybrané výsledky výskumu). Speciální pedagogika, 2015, roč. 25, č. Mimoř. č., s. 383-395, 420. $b tituly
670  $a SKK SR, cit. 10. 1. 2024 $b autoritní forma
670  $a www(Mgr. Katarína Dzurillová, PhD. | Katolícka univerzita v Ružomberku), cit. 10. 1. 2024 $b profesní data
675  $a SNK, cit. 10. 1. 2024
678 0 $a Mgr., PhD., slovenská speciální pedagožka, vysokoškolská učitelka (Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovensko).