M21.nkp0312823_orig.txt

01095nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240116143856.0
008 240110|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Sedláčková, Monika
368  $d Mgr. $s 2023
370  $c Česko
372  $a psychologie $a koučování $a rozvoj osobnosti $a taneční terapie $a personální agentury
374  $a psycholožky $a koučky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Sedláčková, M. [et al.]: Přínosy a organizace svépomocné skupiny pro pacientky s onkologickým onemocněním. Klinická onkologie, 2023, roč. 36. suppl. 1, S59. $b oblast působnosti
670  $a www(Monika Sedláčková | Agentura Ámos), cit. 12. 1. 2024 $b autoritní forma, profesní data
670  $a www(LinkedIn), cit. 12. 1. 2024 $b titul a rok jeho získání, profesní data
678 0 $a Mgr., psycholožka, terapeutka. Zaměřuje se na osobní rozvoj, psychologické poradenství a taneční terapii. Dříve působila v personální agentuře, kde se věnovala náboru zaměstnanců a internímu školení.