M21.nkp0312825_orig.txt

00875nz--a2200193n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240116144510.0
008 240114|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Ferulíková, Lucie
368  $d Mgr. $s 2023
370  $c Česko
372  $a předškolní výchova
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Ferulíková, Lucie: Preference tematických a taxonomických vztahů u předškolních dětí. Československá psychologie, 2023, roč. 67, č. 2, s. 141-155. $b autoritní forma, univerzita
670  $a www(IS MUNI, Archiv závěrečných prací, Výzkum vyšších poznávacích procesů u dětí předškolního věku), cit. 15. 1. 2024 $b titul a rok jeho získání, oblast působnosti
678 0 $a Mgr., absolventka oboru Předškolní pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.