M21.nkp0312882_orig.txt

01062cam 2200277 i 4500
001 new
034  $d E014.1045 $e E014.1045 $f N049.8571 $g N049.8571
040  $b cze $e rda
043  $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas
052 7 $a 17924 $2 cz_retro
151  $a Vižina (Česko)
451  $a Vižím (Česko) $0 o
451  $a Vyžina (Česko) $0 o
451  $a Wižim (Česko) $0 o
451  $a Wischina (Česko) $0 o
670  $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 1. 2024
670  $a www(Místopisný průvodce ČR), cit. 11. 1. 2024
670  $a www(ČÚZK - Veřejný dálkový přístup), cit. 11. 1. 2024
670  $a www(Města a obce online), cit. 11. 1. 2023
670  $a www(Seznamy německých názvů obcí a osad v Česku), cit. 11. 1. 2024
678  $a Obec v okrese Beroun.
856 42 $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Vižina
856 42 $u https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4115/vizina/
856 42 $u https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/534048
950 0 $a správní celek
951  $a Česko $c Středočeský kraj $d Beroun : okres $e Vižina