M21.nkp0313054_orig.txt

00860nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240123115841.0
008 240116|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Voběrková, Hana
368  $d MUDr. $s 2023
370  $c Česko
372  $a lékařství $a vnitřní lékařství $a kardiologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Voběrková, Hana: Akutní plicní embolie -současné možnosti intervenční léčby. Intervenční a akutní kardiologie, 2023, roč. 22, č. 4, s. 189-193. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 19. 1. 2024 $b titul a rok jeho získání
678 0 $a MUDr., lékařka působící v oboru kardiologie (Kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha).