M21.nkp0313070_orig.txt

00933nz a2200217  450 
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240123120358.0
008 110630 n anznnnabn      n a|a
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Demešová, Viera $7 _AN061322
368  $d RNDr.
370  $c Slovensko
372  $a mikrobiologie $a imunologie
374  $a mikrobioložky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Demešová, Viera. Zavedenie metódy určovania prekurzorov lymfocytov T pre výber páru darca - príjemca pri TKD, Hematológia & transfuziológia. 1994, Roč. 4, č. 2, s. 40.
670  $a www(Imunologický ústav LF UK, O ústave), cit. 22. 1. 2024 $b titul, profesní data
675  $a SNK, cit. 22. 1. 2024 $a SKK SR, cit. 22. 1. 2024
678 0 $a RNDr., slovenská mikrobioložka, autorka odborných textů z imunologie (působila na Imunologickom ústave, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko).