M21.nkp0313070_z.txt

-----nz--a22-----n--4500
001 xx0313070
003 CZ-PrNK
005 20240123120359.0
008 240123|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Demešová, Viera $7 _AN061322 $7 xx0313070
368  $d RNDr.
370  $c Slovensko
372  $a mikrobiologie $a imunologie
374  $a mikrobioložky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Demešová, Viera. Zavedenie metódy určovania prekurzorov lymfocytov T pre výber páru darca - príjemca pri TKD, Hematológia & transfuziológia. 1994, Roč. 4, č. 2, s. 40.
670  $a www(Imunologický ústav LF UK, O ústave), cit. 22. 1. 2024 $b titul, profesní data
675  $a SNK, cit. 22. 1. 2024 $a SKK SR, cit. 22. 1. 2024
678 0 $a RNDr., slovenská mikrobioložka, autorka odborných textů z imunologie (působila na Imunologickom ústave, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko).
900  $a J-NÁVRH
906  $a za20240123 $b xkace