M21.nkp0313291_orig.txt

00918nz--a2200193n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240130084355.0
008 240124|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Pakizer, David
368  $d Mgr. $s 2021
370  $c Česko
372  $a diagnostické zobrazovací metody $a radiodiagnostika $a neuroradiologie
375  $a muž
377  $a cze
670  $a Pakizer, David: Neuro-POCUS - neurosonologické vyšetření prováděné u lůžka pacienta. Neurologie pro praxi, 2023, roč. 24, č. 6, s. 412-414. $b autoritní forma, titul, pracoviště
670  $a www(LinkedIn), cit. 26. 1. 2024 $b rok získání titulu, profesní data
678 0 $a Mgr., odborník v oboru radiografie (nemocnice v Karviné, Frýdku-Místku a Havířově). Student doktorského programu v oboru neuroradiografie (Centrum zdravotnického výzkumu, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava).