M21.nkp0313294_orig.txt

00867nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240130084454.0
008 240124|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Neradová, Jarmila
368  $d MUDr. $s 2022
370  $c Česko
372  $a lékařství $a neurologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Neradová, Jarmila: Okluze centrální retinální tepny jako podceňovaná forma ischemického iktu. Neurologie pro praxi, 2023, roč. 24, č. 6, s. 474-476. $b autoritní forma, titul, pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 26. 1. 2024 $b rok získání titulu
678 0 $a MUDr., lékařka působící v oboru neurologie ( Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem).