M21.nkp0313307_orig.txt

00868nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240130084837.0
008 240123|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Šponerová, Lucie
368  $d MUDr. $s 2019
370  $c Česko
372  $a lékařství $a otorinolaryngologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Šponerová, Lucie: Pott’s puffy tumor a subdurální absces jako komplikace akutní rinosinusitidy - kazuistika. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2023, roč. 72, č. 4, s. 210-214. $b autoritní forma, titul, pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 26. 1. 2024 $b rok získání titulu
678 0 $a MUDr., lékařka působící v oboru otorinolaryngologie (Otorinolaryngologické oddělení, Oblastní nemocnice Jičín).