M21.nkp0313651_orig.txt

02354cam 2200325 i 4500
001 new
024 7 $a Q80413118 $2 wikidata
040  $b cze $e rda
110 2 $a Cerekvice nad Bystřicí (zámek). $b Kaple Zvěstování Panně Marii
368  $a zámecké kaple $a kostely $a církevní stavby $a kulturní památky
370  $c Česko $e Cerekvice nad Bystřicí, Česko
377  $a cze
410 2 $a Cerekvice nad Bystřicí (zámek). $b Kaple Zvěstování Panny Marie
410 2 $a Kaple Zvěstování Panně Marii (Cerekvice nad Bystřicí, Česko)
410 2 $a Kaple Zvěstování Panny Marie (Cerekvice nad Bystřicí, Česko)
410 2 $a Zámecká kaple Zvěstování Panně Marii (Cerekvice nad Bystřicí, Česko)
410 2 $a Zámecká kaple Zvěstování Panny Marie (Cerekvice nad Bystřicí, Česko)
410 2 $a Kaple Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí
410 2 $a Kaple Zvěstování Panny Marie v Cerekvici nad Bystřicí
410 2 $a Zámecká kaple Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí
410 2 $a Zámecká kaple Zvěstování Panny Marie v Cerekvici nad Bystřicí
410 2 $a Cerekvice nad Bystřicí (zámek). $b Kostel Zvěstování Panny Marie
410 2 $a Kostel Zvěstování Panny Marie (Cerekvice nad Bystřicí, Česko)
410 2 $a Kostel Zvěstování Panny Marie v Cerekvici nad Bystřicí
670  $a www(Památkový katalog), cit. 8. 2. 2024 $b autoritní forma $u https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-s-hospodarskymi-budovami-a-parkem-786791
670  $a www(Biskupství Královéhradecké - diecézní katalog), cit. 8. 2. 2024 $b odkaz viz $u https://www.bihk.cz/dieceze/kostel/zvestovani-panne-marii-2
670  $a www(Obec Cerekvice nad Bystřicí), cit. 8. 2. 2024 $b odkaz viz $u https://www.cerekvice.cz/pamatky
670  $a CECHNER, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu novopackém, díl 31, Praha 1909, str. 12-20 $b odkaz viz
670  $a Poche, Emanuel (ed.): Umělecké památky Čech, 4. T-Ž, 1982, str. 459
678  $a Centrální stavba s osovou západní věží z let 1718-1721, vně oválná, uvnitř osmibokého, hloubkově protaženého půdorysu. Interiér má plochý strop s vysokým fabionem namísto neprovedené klenby. Oratoř je visutou krytou chodbou ve výši prvního patra spojena s západním křídlem zámku.