M21.nkp0313652_orig.txt

02316cam 2200325 i 4500
001 new
040  $b cze $e rda
110 2 $a Kostel sv. Petra a Pavla (Liptice, Česko : zaniklá obec)
368  $a kostely $a katolické kostely $a církevní stavby $a zaniklé památky
370  $c Česko $e Liptice, Česko : zaniklá obec
410 2 $a Kostel svatého Petra a Pavla (Liptice, Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Kostel svatých Petra a Pavla (Liptice, Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Kostel sv. Petra a Pavla v Lipticích (Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Kostel svatého Petra a Pavla v Lipticích (Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Kostel svatých Petra a Pavla v Lipticích (Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Filiální kostel sv. Petra a Pavla (Liptice, Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Filiální kostel svatého Petra a Pavla (Liptice, Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Filiální kostel svatých Petra a Pavla (Liptice, Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Filiální kostel sv. Petra a Pavla v Lipticích (Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Filiální kostel svatého Petra a Pavla v Lipticích (Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Filiální kostel svatých Petra a Pavla v Lipticích (Česko : zaniklá obec)
410 2 $a Zaniklý kostel sv. Petra a Pavla v Liptici
410 2 $a Zaniklý kostel svatého Petra a Pavla v Liptici
410 2 $a Zaniklý kostel svatých Petra a Pavla v Liptici
670  $a www(Památkový katalog), cit. 8. 2. 2023 $b autoritní forma $u https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-petra-a-pavla-20044268
670  $a www(Zničené kostely), cit. 8. 2. 2023 $u http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=13833
670  $a Poche, Emanuel (ed.): Umělecké památky Čech, 2. K-O, 1978, str. 267
670  $a Mencl, Václav: Liptice, obec a kostel : uměleckohistorická analýza, 1967
670  $a Čechura, Martin: Zaniklé kostely Čech, 2012, str. 132-133
678  $a Orientovaný barokní kostel pocházející z roku 1727 od architekta Octavia Broggia stál na půdorysu v podobě řeckého kříže. Presbytář byl konvexně ukončený, nad něj byla umístěna hranolová věžička. Hlavní průčelí bylo zvlněné a členěné pilastry. Kostel zanikl společně s obcí v roce 1977 z důvodu těžby hnědého uhlí.