M21.nkp0313957_orig.txt

01979cam 2200277 i 4500
001 new
024 7 $a Q15709660 $2 wikidata
040  $b cze $e rda
110 2 $a Klášter magdalenitek (Zahražany, Most, Česko)
368  $a kláštery $a piaristické koleje $a zaniklé památky
370  $c Česko $e Zahražany, Most, Česko
410 2 $a Klášter Zahražany (Most, Česko)
410 2 $a Klášter bílých magdalenitek (Zahražany, Most, Česko)
410 2 $a Klášter bílých sester magdalenitek (Zahražany, Most, Česko)
410 2 $a Magdalenitský klášter Sedmi radostí Panny Marie (Zahražany, Most, Česko)
410 2 $a Klášter magdalenitek řádu sv. Augustina (Zahražany, Most, Česko)
410 2 $a Klášter magdalenitek řádu svatého Augustina (Zahražany, Most, Česko)
410 2 $a Klášter magdalenitek řádu svatého Augustina v Zahražanech (Most, Česko)
410 2 $a Klášter magdalenitek s kostelem Narození Páně, sv. Maří Magdalény a Sedmi radostí Panny Marie (Zahražany, Most, Česko)
410 2 $a Klášter magdalenitek s kostelem Narození Páně, svaté Maří Magdalény a Sedmi radostí Panny Marie (Zahražany, Most, Česko)
670  $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 14. 2. 2024 $b autoritní forma $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_magdalenitek_(Most)
670  $a www(znicenekostely.cz), cit. 14. 2. 2024 $b odkaz viz $u http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=16881
670  $a Hobzek, Josef: Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, 1987, str. 57 $b odkaz viz
670  $a Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan: Encyklopedie českých klášterů, 1997, str. 382-383
670  $a Poche, Emanuel (ed.): Umělecké památky Čech, 2. K-O, 1978, str. 429, 435, 436
678  $a Klášter existoval v letech 1281–1442 a od 15. století do roku 1782. Roku 1783 byl konvent předán piaristům. Objekt kláštera magdalenitek v Zahražanech byl zbořen v roce 1968.