M21.nkp0313959_orig.txt

01565cam 2200241 i 4500
001 new
040  $b cze $e rda
110 2 $a Břevnovský klášter. $b Pavilon Vojtěška
368  $a pavilony $a zahradní stavby $a kulturní památky
370  $c Česko $e Břevnov, Praha, Česko
372  $a architektura $a zahradní architektura
410 2 $a Břevnovský klášter. $b Vojtěška
410 2 $a Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty (Břevnov, Praha, Česko). $b Pavilon Vojtěška
410 2 $a Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty (Břevnov, Praha, Česko). $b Vojtěška
410 2 $a Klášter Řádu svatého Benedikta (Břevnov, Praha, Česko) $b Pavilon Vojtěška
410 2 $a Klášter Řádu svatého Benedikta (Břevnov, Praha, Česko) $b Vojtěška
410 2 $a Pavilon Vojtěška (Břevnov, Praha, Česko)
410 2 $a Vojtěška (budova : Břevnov, Praha, Česko)
670  $a www(Památkový katalog), cit. 14. 2. 2024 $u https://www.pamatkovykatalog.cz/x-12976924
670  $a Vlček, Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Velká Praha A-L, 2012, str. 74-76
670  $a Chalupníček, Miroslav - Chalupníčková, Věra: Pavilon nad pramenem "Vojtěškou" : Benediktinský klášter – Praha-Břevnov, 1945
670  $a Hrach, Pavel - Opasek, Anastáz - Bartlová, Milena: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (katalog výstavy), 1993, str. 122-123 a 241
678  $a Pavilon vznikal postupným budováním nad studánkou Vojtěška, pramenem potoka Brtnice. Novostavba pavilonu proběhla v letech 1723-25.