M21.nkp0313960_orig.txt

01052cam 2200193 i 4500
001 new
024 7 $a Q37463545 $2 wikidata
040  $b cze $e rda
110 2 $a Kolej piaristů (Lipník nad Bečvou, Česko)
368  $a piaristické koleje $a piaristické kláštery $a církevní stavby $a kulturní památky
370  $c Česko $e Lipník nad Bečvou, Česko
372  $a piaristé
410 2 $a Piaristická kolej (Lipník nad Bečvou, Česko)
410 2 $a Kolej a škola Piaristů (Lipník nad Bečvou, Česko)
410 2 $a Klášter piaristů (Lipník nad Bečvou, Česko)
410 2 $a Piaristický klášter (Lipník nad Bečvou, Česko)
670  $a www(Památkový katalog), cit. 14. 2. 2024 $u https://www.pamatkovykatalog.cz/x-533714
670  $a Cekota, Vojtěch: Piaristická knihovna v Lipníku nad Bečvou. In: Studie Muzea Kroměřížska, č. 89 (1989), str. 93-96
678  $a Školský řád piaristů se v Lipníku usadil v adaptovaném bývalém bratrském sboru a špitálu v roce 1634. Raně barokní architektura z let 1660-1670, uzavřené dispozice.