M21.nkp0314011_orig.txt

01115cam 2200169 i 4500
001 new
024 7 $a Q31853502 $2 wikidata
040  $b cze $e rda
110 2 $a Dům U Bílé růže (Olomouc, Česko)
368  $a měšťanské domy $a historické budovy $a významné domy $a kulturní památky
370  $c Česko $e Olomouc, Česko
372  $a architektura
410 2 $a Dům čp. 194/7 (Olomouc, Česko)
670  $a www(Památkový katalog), cit. 14. 2. 2024 $u https://www.pamatkovykatalog.cz/x-18377918
670  $a Peřinová, Irena - Richterová, Helena: Dějiny a stavební historie měšťanského domu na Dolním náměstí čp. 7 v Olomouci. In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, č. 3 (22), 1995, str. 231-244
670  $a Richterová, Helena - Kubešová, Irena Marie: Měšťanský dům, Dolní nám. 7, Olomouc. In: Vybrané památky pozdní gotiky a rané renesance v okresech Olomouc, Přerov, Šumperk a Jeseník. Část V., 1998
678  $a Třípatrový řadový objekt s pozdně barokním průčelím, plasticky členěným v prvním a druhém patře bohatými supraportami, třetí patro je nižší.