M21.nkp0314204_orig.txt

02433cam 2200253 i 4500
001 new
024 7 $a Q33310636 $2 wikidata
040  $b cze $e rda
110 2 $a Obchodní a živnostenská komora (budova : Liberec, Česko)
368  $a administrativní budovy $a významné domy $a veřejné budovy $a kulturní památky
370  $c Česko $e Liberec, Česko $e Staré Město, Liberec I, Česko
372  $a architektura
410 2 $a Gebäude der Handels- und Gewerbekammer (Liberec, Česko)
410 2 $a Obchodní komora (budova : Liberec, Česko)
410 2 $a Palác obchodní a živnostenské komory (Liberec, Česko)
670  $a www(Památkový katalog), cit. 15. 2. 2024 $u https://www.pamatkovykatalog.cz/x-18016116
670  $a www(Liberec:Reichenberg), cit. 15. 2. 2024 $u https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/37-obchodni-a-zivnostenska-komora
670  $a www(Region Liberec), cit. 15. 2. 2024 $u https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/845-obchodni-a-zivnostenska-komora-poliklinika-liberec.html
670  $a www(Hrady.cz), cit. 15. 2. 2024 $u https://www.hrady.cz/palac-dum-palac-obchodni-a-zivnostenske-komory
670  $a Zeman, Jaroslav - Dostalík, Jan: Meziválečná architektura v Liberci : I. část, 2011
670  $a Zeman, Jaroslav: Liberec : urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, 2011, str. 57
670  $a Technik, Svatopluk - Ruda, Vladimír: Liberec minulosti a budoucnosti, 1961, str. 98
670  $a Mohr, Jan - Čtveráček, Karel: Liberec : mezi vzpomínkou a přítomností = Reichenberg : zwischen Erinnerung und Gegenwart, 2001, str. 142-143
678  $a Reprezentativní budova obchodní a živnostenské komory z let 1899–1900 podle projektu Franze Brantzkyho a Martina Remgese z Kolína nad Rýnem byla realizovaná staviteli Gustavem a Ferdinandem Mikschovými. Po formální stránce má budova velmi blízko k takřka souběžně budované Báňské škole v Bochumi od týchž autorů. Na exteriéru i interiéru je patrná nastupující secese, ačkoliv stále dominují historizující architektonické prvky. Interiéry pochází z dílny Karla Lederleho, původem z Freiburgu, který od roku 1890 působil v Severočeském muzeu. Potřebám OŽK sloužila budova až do roku 1948, kdy se sem přestěhoval Krajský národní výbor, po zrušení Libereckého kraje 11. dubna 1960 zde začala působit dětská poliklinika a Okresní ústav národního zdraví.