M21.nkp0314282_orig.txt

00963nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240220092425.0
008 240201|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Grajciar, Martin
368  $d MUDr.
370  $c Slovensko
372  $a lékařství $a chirurgie
374  $a lékaři $a chirurgové
375  $a muž
377  $a slo $a eng
670  $a Grajciar, Martin et al. Morbus crohn – prediktívne kritériá pre chirurgickú liečbu a pooperačný manažment. Gastroenterológia pre prax. 2013, 12(3), 147-151.
670  $a www(O nás | Klinika Zdravia), cit. 2. 2. 2024 $b titul, profesní data
670  $a www(Jesseniova lekárska fakulta UK, Zamestnanci), cit. 2. 2. 2024 $b profesní data
675  $a SNK, cit. 2. 2. 2024 $a SKK SR, cit. 2. 2. 2024
678 0 $a MUDr., slovenský chirurg (Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Klinika zdravia, Žilina, Slovensko).