M21.nkp0314283_orig.txt

01202nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240220092439.0
008 240201|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Patka, Jiří
368  $d MUDr. $s 1989
370  $c Česko
372  $a lékařství $a anesteziologie $a urgentní medicína $a intenzivní medicína $a resuscitace
374  $a lékaři
375  $a muž
377  $a cze
670  $a Patka, J.: Praktické klinické doporučení pro perioperační péči v bariatrické chirurgii 2023: Adaptace doporučení společnosti ERAS (enhanced recovery after surgery) s konsenzuálním hlasováním pracovní s Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie České chirurgické společnosti a České obezitologické společnosti. Rozhledy v chirurgii, 2023, roč. 102, č. 7, s. 283-297. $b pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 2. 2. 2024 $b autoritní forma, titul a rok jeho získání, oblast působnosti
678 0 $a MUDr., lékař s odborností v oborech anesteziologie, intenzivní medicína, resuscitace, urgentní medicína (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Turnov).