M21.nkp0314304_z.txt

-----nz--a22-----n--4500
001 xx0314304
003 CZ-PrNK
005 20240220110307.0
008 240220|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dušeková, Ivana $7 xx0314304
368  $d MUDr.
370  $c Slovensko
372  $a lékařství $a psychiatrie $a adiktologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Dušeková, Ivana: Stresujúce a traumatické udalosti prežívané u ľudí so syndrómom závislosti. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2021, roč. 56, č. 3-4, s. 121-141. $b titul, pracoviště
670  $a SKK SR, cit. 12. 2. 2024 $b autoritní forma
670  $a www(MUDr. Ivana Dušeková - Zmluvný lekár | Dôvera), cit. 12. 2. 2024 $b oblast působnosti
675  $a SNK, cit. 12. 2. 2024
678 0 $a MUDr., slovenská psychiatrička, působí v oboru adiktologie (Klinika drogových závislostí, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, Slovensko).
900  $a J-NÁVRH
906  $a za20240220 $b xkace