M21.nkp0314370_orig.txt

01064nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240221080914.0
008 240214|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Vojkůvková, Adéla
368  $d Mgr. $s 2022
370  $c Česko
372  $a aplikovaná matematika $a matematická biologie $a biomedicína $a epidemiologie $a matematické modelování
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Vojkůvková, A. [et al.]: Kabozantinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – klinická praxe. Klinická onkologie, 2023, roč. 36, suppl. 1, S97. $b pracoviště
670  $a www(ČNHP Kontakt), cit. 16. 2. 2024 $b autoritní forma, titul
670  $a www(IS MUNI, Závěrečná práce: Bc. Adéla Vojkůvková: Model lůžkové péče v závěrečném období pacientova života), cit. 16. 2. 2024 $b rok získání titulu, oblast působnosti
678 0 $a Mgr., vystudovala obor Matematická biologie a biomedicína se zaměřením na epidemiologii a modelování (Institut biostatistiky a analýz, Brno).