M21.nkp0314372_orig.txt

00844nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240221080953.0
008 240214|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Křivonosková, Soňa
368  $d MUDr. $s 2021
370  $c Česko
372  $a lékařství $a onkologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Křivonosková, S. [et al.]: Testikulární germinální nádory refrakterní na cisplatinu – příčiny a možnosti léčby. Klinická onkologie, 2023, roč. 36, suppl. 1, S98. $b pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 16. 2. 2024 $b autoritní forma, titul a rok jeho získání
678 0 $a MUDr., lékařka působící v oboru onkologie (Onkologická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha).