M21.nkp0314375_orig.txt

00836nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240221081047.0
008 160704|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dusíková, Radka
368  $d MUDr. $s 2005
370  $c Česko
372  $a lékařství $a radiologie
374  $a lékařky $a radioložky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Dusíková, Radka: Postavení core-cut biopsie axilárních lymfatických uzlin v diagnostickém algoritmu vyšetřování karcinomu prsní žlázy. Česká radiologie, 2016, roč. 70, č. 2, s. 100-104. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 16. 2. 2024 $b titul a rok jeho získání, oblast působnosti
678 0 $a MUDr., radioložka (Radiologie s.r.o., Olomouc).