M21.nkp0314389_orig.txt

00930nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240221081445.0
008 180118|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dušánková, Jana
368  $d MUDr. $s 1997
370  $c Česko
372  $a lékařství $a paliativní medicína $a radiační onkologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Dušánková, Jana: Sekvenční léčba papilárního typu karcinomu ledviny - hodnocení dle RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Renal cancer news, 2017, roč. 7, č. 1, s. 9-13. $b autoritní forma, titul, pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 19. 2. 2024 $b rok získání titulu, profesní data
678 0 $a MUDr., radiační onkoložka, lékařka paliativní medicíny (Onkologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem).