M21.nkp0315519_orig.txt

00922cam 2200133 i 4500
001 new
100 1 $a Pálffy, Jozef, $c gróf, $d 1853-1920
370  $a Łańcut (Polsko) $c Polsko $c Slovensko $f Halič (Slovensko) $f Smolenice (Slovensko)
375  $a muž
400 1 $a <z >Erödu Pálffy, Jozef, $d 1853-1920
670  $a SKK SR, cit. 26. 3. 2024 $b autoritní forma
670  $a Pálffyovci v Smoleniciach.Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 29. júna 2021 pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho (1853-1920), 2023 $b odkaz viz, úplné datum a místo narození, rok a místo úmrtí, profesní údaje
670  $a www(pam.epocha.sk), cit. 26. 3. 2024 $u https://pam.epocha.sk/pamatniky-zahorie/male-karpaty/jozef-palffy-1853-1920-smolenice
678  $a Cestovatel, ředitel Oravského komposesorátu, přestavěl hrad ve Smolenicích na rodové sídlo. Narozen 8. 9. 1853 v Łańcut, zemřel roku 1920 v Davose.