M21.nkp0315713_orig.txt

01092nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240402105025.0
008 240328|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Knapík, Peter, $d 1989-
368  $d Mgr.
370  $c Slovensko
372  $a psychologie $a klinická psychologie $a psychoterapie
374  $a psychologové $a psychoterapeuti
375  $a muž
377  $a slo
670  $a Knapík, P.: Štandardný diagnostický a terapeutický postup: komplexný manažment pacienta so závislosťou od alkoholu - 1. revízia, Alkoholizmus a drogové závislosti, 2023, roč. 58, č. 3-4, s. 133-178. $b pracoviště
670  $a SNK, cit. 2. 4. 2024 $b autoritní forma, titul, profesní data
670  $a www(Ženy pijú častejšie doma a viac to skrývajú. Závislosť však u nich môže prepuknúť rýchlejšie, upozorňuje psychológ z Prednej Hory - Akobuk), cit. 2. 4. 2024 $b rok narození
678 0 $a Narozen 1989. Mgr., slovenský psycholog, psychoterapeut (Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora, Slovensko).