M21.nkp0315775_orig.txt

00956nz--a2200193n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240403110930.0
008 240403|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Povolná, Ema
370  $c Česko
372  $a všeobecné lékařství
374  $a vysokoškolské studentky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Povolná, Ema... [et al.]: Špičkové technologie v medicíně: názory odborníků na předpis "uzavřeného okruhu inzulinová pumpa/senzor" pacientovi s pokročilými diabetickými komplikacemi a historií non-adherence k léčbě - kvalitativní studie. Vnitřní lékařství, 2024, roč. 70, č. 1, s. E3-E7. $b autoritní forma
670  $a www(Prezentace kandidátů do akademického senátu 2. LF UK). cit. 3. 4. 2024 $b profesní data
678 0 $a Studentka všeobecného lékařství (Interní klinika 2.lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).