M21.nkp0315776_orig.txt

00991nz--a2200193n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240403112412.0
008 240403|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Blažek, Vratislav
370  $c Česko
372  $a všeobecné lékařství
374  $a medici
375  $a muž
377  $a cze
670  $a Blažek, Vratislav... [et al.]: Špičkové technologie v medicíně: názory odborníků na předpis "uzavřeného okruhu inzulinová pumpa/senzor" pacientovi s pokročilými diabetickými komplikacemi a historií non-adherence k léčbě - kvalitativní studie. Vnitřní lékařství, 2024, roč. 70, č. 1, s. E3-E7. $b autoritní forma
670  $a www(Prezentace kandidátů do akademického senátu 2. lékařské fakulty UK a do Akademického senátu UK), cit. 3. 4. 2024 $b profesní data
678 0 $a Student všeobecného lékařství (Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).