M21.nkp0315913_orig.txt

00347cam 2200109 i 4500
001 new
110 2 $a Obec reštaurátorov Slovenska (Bratislava, Slovensko)
368  $a vědecké instituce a organizace
370  $c Slovensko $e Bratislava, Slovensko
372  $a restaurátorství
670  $a SKK SR, cit. 8. 4. 2024 $b autoritní forma
675  $a LC (Names), cit. 8. 4. 2024