M21.nkp0315917_orig.txt

01047cam 2200181 i 4500
001 new
024 7 $a Q11826541 $2 wikidata
040  $b cze $e rda
110 2 $a Pracownie Konserwacji Zabytków (Polsko)
368  $a státní podniky
370  $c Polsko $e Varšava, Polsko
372  $a památková péče
410 2 $a State Enterprise for the Conservation of Cultural Property (Polsko)
410 2 $a Ateliers de conservation des monuments historiques (Polsko)
410 2 $a Przedsie̜biorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków
670  $a LC (Names), cit. 8. 4. 2024 $b autoritní forma, odkaz viz
670  $a www(Wikipedia, Wolna encyklopedia), cit.8. 4. 2024 $u https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pracownie_Konserwacji_Zabytków
678  $a Státní podnik zřízený nařízením polského ministra kultury a umění ze dne 25. 8. 1950 za účelem provádění průzkumu historických památek, jejich dokumentace a provádění restaurátorských a konzervačních prací na nemovitých a movitých památkách, jakož i archeologických výzkumů.