M21.nkp0315917_z.txt

-----nz--a22-----n--4500
001 xx0315917
003 CZ-PrNK
005 20240408130543.0
008 240408|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
024 7  $a Q11826541 $2 wikidata
040    $a ABH306 $b cze $e rda
110 2  $a Pracownie Konserwacji Zabytków (Polsko) $7 xx0315917
368    $a státní podniky
370    $c Polsko $e Varšava, Polsko
372    $a památková péče
410 2  $a State Enterprise for the Conservation of Cultural Property (Polsko)
410 2  $a Ateliers de conservation des monuments historiques (Polsko)
410 2  $a Przedsie̜biorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków
670    $a LC (Names), cit. 8. 4. 2024 $b autoritní forma, odkaz viz
670    $a www(Wikipedia, Wolna encyklopedia), cit.8. 4. 2024 $u https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pracownie_Konserwacji_Zabytków
678    $a Státní podnik zřízený nařízením polského ministra kultury a umění ze dne 25. 8. 1950 za účelem provádění průzkumu historických památek, jejich dokumentace a provádění restaurátorských a konzervačních prací na nemovitých a movitých památkách, jakož i archeologických výzkumů.
900    $a K-NÁVRH
906    $a za20240408 $b xzdkr