M21.nkp0315992_orig.txt

00757cam 2200145 i 4500
001 new
046  $f 1721 $g 1788
100 1 $a Daun, Maximilian Franz Xaver, $c hrabě, $d 1721-1788
368  $d hrabě
370  $a Buda (Budapešť, Maďarsko) $b Bítov (Znojmo, Česko) $c Česko $f Maďarsko
374  $a šlechtici
375  $a muž
670  $a Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 2008 $b autoritní forma
670  $a Kačenka, F.: Hrabě Maximilian Daun aneb Jemnický buk lásky. In: Listy Jemnického mikroregionu. 2024, březen, s. 22-25 $b data, biografické údaje
678  $a Narozen 3. 10. 1721 v Budě, zemřel 17. 6. 1788 na Bítově. Šlechtic z moravské větve rodu Daunů. Majitel panství Jemnice a Bítov.