M21.nkp0316058_orig.txt

00916nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240410085803.0
008 240404|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Zsírosová, Jarmila
368  $d Mgr.
370  $c Slovensko
372  $a psychologie
374  $a psycholožky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Zsírosová, Jarmila: Psychometrické vlastnosti škál zámeru k aktivizmu a radikalizmu (ARIS). Diskuze v psychologii, 2023, roč. 5, č. 1, s. 1-8. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(Úsek výskumu a metodických činností ; VÚDPaP), cit. 5. 4. 2024 $b titul, oblast působnosti
675  $a SNK, cit. 5. 4. 2024 $a SKK SR, cit. 5. 4. 2024
678 0 $a Mgr., slovenská psycholožka v oboru dětské psychologie a patopsychologie (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko).