M21.nkp0316059_orig.txt

01115nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240410085844.0
008 240404|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Strnadová, Anna
368  $d Mgr.
370  $c Česko
372  $a speciální pedagogika $a raná péče
374  $a speciální pedagožky $a vysokoškolské učitelky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Strnadová, Anna: Mezioborová spolupráce v rané intervenci jako základ pro kvalitní a komplexní podporu: Výsledky výzkumu provedeného v České republice a ve Finsku. Diskuze v psychologii, 2023, roč. 5, č. 1, s. 9-16. $b autoritní forma
670  $a www(Mgr. Anna Strnadová | Ústav speciálněpedagogických studií), cit. 5. 4. 2024 $b titul, profesní data
678 0 $a Mgr., doktorandka v oboru speciální pedagogiky, odborně se zaměřuje na ranou speciálněpedagogickou intervenci, speciální pedagogiku raného věku, speciálněpedagogické poradenství (Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).