M21.nkp0316077_orig.txt

00854nz a2200205  450 
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240410091548.0
008 130607 n anznnnabn      n a|a
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dedek, Milan $7 _AN073329
368  $d DiS.
370  $c Česko
372  $a ošetřovatelství $a psychiatrie
374  $a zdravotní sestry
375  $a muž
377  $a cze
670  $a Dedek M. et al. Prevalence syndromu závislosti na alkoholu u seniorů hospitalizovaných na gerontopsychiatrickém lůžku Psychiatrické léčebny Kroměříž - srovnání let 2001 a 2011. Adiktologie, 2013, roč. 13, č. 1, str. 9-13. $b pracoviště
670  $a www(Psychiatrická nemocnice v Kroměříži), cit. 8. 4. 2024 $b autoritní forma, oblast působnosti, titul
678 0 $a DiS., staniční sestra (Psychiatrická léčebna, Kroměříž).