M21.nkp0316257_orig.txt

00945nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240415115825.0
008 240415|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Brüser, Peter Reiner, $d 1944- $7 _gn020005275
368  $d Professor $s 1986
368  $d Dr. med. $s 1970
370  $c Německo
372  $a lékařství $a chirurgie $a plastická chirurgie $a mikrochirurgie $a chirurgie ruky
374  $a lékaři $a chirurgové $a plastičtí chirurgové $a vysokoškolští učitelé
375  $a muž
377  $a ger
670  $a Finger bone and joint injuries /autor Peter Brüser, 1999
670  $a DNB, cit. 15. 4. 2024 $b autoritní forma, rok narození
670  $a Ungeheuer, Edgar: Chirurgenverzeichnis: Biographie und Bibliographie, 2013, s. 33. $b biografické údaje, profesní data
678 0 $a Lékař, univerzitní profesor; chirurg, plastický chrurg, též mikrochirurg a chirurg ruky.