M21.nkp0316507_orig.txt

00955nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-OlKUP
005 20240418092221.1
008 161104-||azz||aa|n-----------b-ab-----sd
024 7 $a Q92725653 $2 wikidata
024 7 $a 0000-0001-5404-252X $2 orcid
040  $a OLD012 $b cze $e rda
100 1 $a Habiba, Marwan
370  $c Velká Británie
372  $a gynekologie $a lékařská etika $a zdravotní péče $a děloha
374  $a gynekologové $a etici $a vysokoškolští učitelé
375  $a muž
377  $a eng
670  $a Habiba, Marwan - Benagiano, Giuseppe (eds.): Uterine adenomyosis, 2016 $b biografické údaje
670  $a LC (Names), cit. 18. 4. 2024 $b autoritní forma, biografické údaje
670  $a www(SciProfiles), cit. 18. 4. 2024 $b biografické údaje
678 0 $a Britský gynekolog, lékařský etik a vysokoškolský pedagog zaměřený na poskytování zdravotní péče a na aspekty děložního krvácení a děložní adenomyózy.