M21.nkp0316635_orig.txt

01079nz--a2200241n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240423093027.0
008 240418|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Hartmanová, Lenka
368  $d MUDr. $s 2021
370  $c Česko
372  $a lékařství $a vnitřní lékařství $a kardiologie $a angiologie
374  $a lékařky
375  $a žena
377  
400 1 $w r $i Jméno získané sňatkem: $a Kadlecová Hartmanová, Lenka $0 o
400 1 $w r $i Jméno získané sňatkem: $a Kadlecová, Lenka Hartmanová $0 o
670  $a Hartmanová, Lenka: Tumor srdce jako vzácná příčina teplot nejasného původu. Cor et Vasa, 2024, roč. 66, č. 1, s. 71-75. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(ResearchGate), cit. 19. 4. 2024 $b odkaz viz
670  $a www(Česká lékažská komora, seznam lékařů), cit. 19. 4. 2024 $b titul a rok jeho získání
678 0 $a MUDr., lékařka působící v oboru kardiologie a angiologie (I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové).