M21.nkp0316758_orig.txt

00979nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240424102417.0
008 240424|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Krónerová, Alena
368  $d Mgr. $s 2017
370  $c Slovensko
372  $a farmacie
374  $a farmaceutky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Krónerová, Alena ... [et al.]: Efficacy and safety of switching from intravenous to subcutaneous CTP-13 treatment in IBD patients - a one-year retrospective study from large Slovak IBD centre. Gastroenterologie a hepatologie, 2024, roč. 78, č. 1, s. 31-36. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(Gastroenterologicé centrum Bezručova, Bratislava), cit. 24. 4. 2024 $b profesní data
675  $a SNK, cit. 24. 4. 2024 $a SKK SR, cit. 24. 4. 2024 $a Slovenská lekárska knižnica, cit. 24. 4. 2024
678 0 $a Mgr., farmaceutka (Gastroenterologicé centrum Bezručova, Bratislava).