M21.nkp0316780_orig.txt

00882nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-OlKUP
005 20240423133347.2
008 240422-||azz||aa|n-----------b-ab-----sd
024 7 $a 0000-0002-4247-7910 $2 orcid
040  $a OLD012 $b cze $e rda
100 1 $a Hons, David
370  $c Česká republika
372  $a pravěk $a hmotná kultura
374  $a archeologové $a vysokoškolští učitelé
375  $a muž
377  $a cze $a eng
670  $a Hons, David: Analýza souborů mazanic z doby bronzové a halštatské ve Středním Pomoraví. In: Zprávy České archeologické společnosti, 2024, 127
670  $a www(Sborník Muzea Brněnska), cit. 23. 4. 2024 $b biografické údaje
670  $a www(Masarykova univerzita - Filozofická fakulta), cit. 23. 4. 2024 $b biografické údaje
678 0 $a Archeolog a vysokoškolský pedagog zaměřený na hmotnou kulturu pravěku.