M21.nkp0316780_z.txt

-----nz--a22-----n--4500
001 xx0316780
003 CZ-PrNK
005 20240424124912.0
008 240424|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
024 7 $a 0000-0002-4247-7910 $2 orcid
040  $a OLD012 $b cze $e rda
100 1 $a Hons, David $7 xx0316780
370  $c Česká republika
372  $a pravěk $a hmotná kultura
374  $a archeologové $a vysokoškolští učitelé
375  $a muž
377  $a cze $a eng
670  $a Hons, David: Analýza souborů mazanic z doby bronzové a halštatské ve Středním Pomoraví. In: Zprávy České archeologické společnosti, 2024, 127
670  $a www(Sborník Muzea Brněnska), cit. 23. 4. 2024 $b biografické údaje
670  $a www(Masarykova univerzita - Filozofická fakulta), cit. 23. 4. 2024 $b biografické údaje
678 0 $a Archeolog a vysokoškolský pedagog zaměřený na hmotnou kulturu pravěku.
900  $a J-NÁVRH
906  $a za20240424 $b xletr