M21.nkp0316833_orig.txt

00851   2200229  450 
001 new
005 20240425084806.6
008 240424|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
040  $a ABG001 $b cze $e rda
100 1 $a Shroff, Parini
368  $d MFA, University of Texas
370  $a San Francisco, Kalifornie $c Spojené státy americké
372  $a advokacie $a literární tvorba
374  $a advokátky $a spisovatelky
375  $a žena
377  $a eng
670  $a Shroff, Parini. The bandit queens. London: Allen & Unwin, 2023 $b biografické údaje
670  $a LC (Names), cit. 24. 4. 2024 $b autoritní forma, biografické údaje
670  $a www(Penguin Random House - Parini Shroff), cit. 25. 4. 2024 $b biografické údaje
678 0 $a Americká advokátka a spisovatelka. Autorka thrilleru.
906  $a za20240424 $b lizleroh
906  $a ko20240425 $b xjiva