M21.nkp0317243_orig.txt

00918nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240513103242.0
008 240513|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Nováková, Eliška
368  $d Mgr. $s 2022
370  $c Česko
372  $a farmacie
374  $a farmaceutky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Nováková, Eliška... [et al.]: Možnost ovlivnění duševního zdraví u pacientů s farmakorezistentní schizofrení - augmentace klozapinu dlouhodobě působícími parenterálními antipsychotiky: série případů. Česká a slovenská farmacie, 2023, roč. 72, č. 6. s. 276-286. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(Informační systém Masarykovy univerzity), cit. 13. 4. 2024 $b profesní data
678 0 $a Mgr., farmaceutka (Ústav farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno).