M21.nkp0317281_orig.txt

00999nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-OlKUP
005 20240430114403.0
008 240429-||azz||aa|n-----------b-ab-----sd
040  $a OLD012 $b cze $e rda
100 1 $a Evjáková, Daniela
370  $c Slovensko $c Česko
372  $a divadelní režie $a scénografie $a herectví $a loutkoherectví
374  $a divadelní režisérky $a scénografky $a herečky $a loutkoherečky
375  $a žena
377  $a slo
400 1 $w r $i Rodné jméno: $a Cádrová, Daniela $0 o
670  $a Evjaková, Daniela - Hyža Ján (eds.): Dramatická edukácia na Slovensku: zborník príspevkov o východiskách dramatickej edukácie na Slovensku, 2018
670  $a SNK, cit. 30. 4. 2024 $b autoritní forma
670  $a www(Divadlo oProti), cit. 30. 4. 2024 $b odkaz viz, biografické údaje
670  $a www(LinkedIn), cit. 30. 4. 2024 $b biografické údaje
678 0 $a Slovenská divadelní režisérka, scénografka, herečka a loutkoherečka působící i v Česku.