M21.nkp0317356_orig.txt

01108nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240514105143.0
008 240430|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Szarvašová, Zuzana
368  $d Ing.
370  $c Slovensko
372  $a infekční nemoci $a degeneretivní nemoci $a prionové nemoci
374  $a vědkyně
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Szarvašová, Zuzana: Trendy vo výskyte Creutzfeldtovej‐Jakobovej choroby na Slovensku v rokoch 2007-2022. Neurologie pro praxi, 2024, roč. 25, č. 1, s. 15-18. $b autoritní forma, titul, pracoviště
670  $a www(Oddelenie pre prionové choroby - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), cit. 30. 4. 2024 $b oblast působnosti
675  $a SNK, cit. 30. 4. 2024 $a SKK SR, cit. 30. 4. 2024
678 0 $a Ing., slovenská vědecká pracovnice v oblasti výzkumu prionových nemocí (degenerativní onemocnění nervového systému, především mozku) (Oddelenie pre prionové choroby, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Slovensko).